Databasen uppdateras med nya modeller minst nio gånger om året.

Upphandling av data

Under våren 2012 och 2014 genomförde Konsumentverket en upphandlingar av tjänsten att leverera data om bilar till Bilsvar. Potentiella leverantörer av bildata bjöds in att delta i upphandlingen och att lämna anbud för att bli dataleverantör till Bilsvar. Företaget Ynnor Autonet AB vann upphandlingarna. Autonet har därefter köpts upp av Bilvision AB som nu levererar data.

Om fel i databasen

Eventuella felaktigheter i data samlas in av Konsumentverket och vidarebefordras till Bilvision för granskning och åtgärd.