Kategoriseringen görs av Bilvision AB. Biltyp är ingen exakt kategorisering utan är tänkt att ungefär visa för vem bilmodellen är avsedd.