Antal platser anger hur många personer, inklusive förare, som bilen är registrerad för.