I de flesta fall saknar bilmodeller som kan drivas med etanol (E85) från 2010 och bakåt officiell bränsleförbrukning för E85. För att kunna räkna på bränslekostnaden för dessa äldre etanolbilar använder Bilsvar en schablon för E85-förbrukningen som består av det officiella värdet för bränsleförbrukningen för bensin multiplicerat med 1,35.

Bränsleförbrukningen för E85 är i genomsnitt cirka 35 procent högre än vid bensindrift enligt dataleverantören Bilvision. I beräkningen antas bilen köras enbart på E85.