Om besiktning inte utförs så beläggs bilen med körförbud. Nyproducerade bilar behöver besiktas först det tredje året de är i bruk. På transportstyrelsen.se kan du läsa mer om reglerna för besiktning.

I ekonomiberäkningarna på Bilsvar används en schablon på 350 kr för besiktning. Undantaget är nya bilar som ska besiktas först det tredje året där en innehavstid på fyra år ger en besiktningskostad på 175 kr/år (0 kr + 0 kr +350 kr +350 kr/4).