Några exempel på bilmärken är Volvo, Volkswagen och Skoda. 

Databasen innehåller serietillverkade bilmärken med generalagentur på den svenska marknaden. Efterkonverterade bilmodeller som är EU-typgodkända finns med i vissa fall i databasen. Bilmärken som endast privatimporteras till Sverige finns inte med i databasen.