Vanligast är fossila bränslen som bensin och diesel, men även E85 som är en etanolblandning. Vissa bilar drivs helt eller delvis på el.