För bilmodeller som drivs med gas anges förbrukningen i kubikmeter.

Värdet för bränsleförbrukning som används på Bilsvar är blandad körning enligt den standardiserade europeiska körcykeln.

Gas och E85

För bilmodeller som drivs med gas anges förbrukningen vid gasdrift i kubikmeter. Före 2011 angavs ingen officiell bränsleförbrukning för etanol för bilmodeller som kan drivas med både etanol (E85) och bensin.

Elbilar och Laddhybrider

För rena elbilar mäts förbrukningen i kilowattimmar (kWh) per 100 kilometer. Laddhybrider testas enligt samma körcykel som övriga fordon. Men de testas på två olika sätt. Dels körs en cykel då batteriet är fulladdat, dels körs en cykel på tomt batteri (d.v.s. på antingen bensin eller diesel). Resultaten fastställs sedan genom en jämförelse mellan en fast körsträcka i hybridläge (tomt batteri) och uppmätt maximal körsträcka på eldrift.

Bränsleförbrukning vid verklig körning

Eftersom konsumenter i många fall ställer krav på låg bränsleförbrukning och kraven på utsläppsgränser skärps försöker tillverkarna optimera bilarna för att få så låg bränsleförbrukning och så låga koldioxidutsläpp som möjligt. Detta gör att bilmodellens certifierade bränsleförbrukningsvärde kan skilja sig från dess förbrukning vid verklig körning.

En bils faktiska bränsleförbrukning påverkas bland annat av vägförhållanden, körsätt, klimat, bilens kondition, hastighet, däck och last. Även bilens olika elektriska system som värme, fläkt, ljudanläggning och luftkonditionering påverkar bränsleförbrukningen. Det kan göra att du kan uppleva en betydligt högre bränsleförbrukning vid verklig körning jämfört med bilmodellens certifierade värde.

Ny körcykel

Under 2017 kommer en ny körcykel (WLTP) att börja införas för att ersätta den starkt kriticerade NEDC-körcykeln. Detta gör att det under några övergångsår kommer finnas bilar testade med olika körcykler. Som konsument bör du därför vara vaksam när du läser bränsleförbrukningssiffror då WLTP-testade bilar kommer ha mer realistiska siffor än äldre bilar vilket gör att de kan uppfattas som sämre vilket inte stämmer. Dessa skillnader är mest påtagliga när det gäller hybrider av olika slag då den äldre körcykeln visade sig var extremt "snäll" mot just hybrider och miljöbilar av olika slag.