Om en bilmodell drivs av flera olika drivmedel så baseras priset på primärbränslet.

Bränslepriset i sig är hämtat från OKQ8:s obemannade stationer och uppdateras varje månad.