En bil som nyttjas i Sverige behöver i regel två uppsättningar däck: en för sommarhalvåret och en för vinterhalvåret.

Bilsvars kalkyl som ligger till grund för kostnadsberäkningen baseras på kostnaden för standarddäck som antas hålla för 2500 mils körning. Däckkostnaden per mil beräknas som kostnaden för antalet hela uppsättningar däck, delat med körsträckan. I de fall bilen är utrustad med fyrhjulsdrift så räknas kostnaden upp något.