Husvagnar och släpkärror är exempel på släpfordon.