Med hjälp av energianvändningen kan du jämföra olika bränslen och därmed olika bilmodellers bränsleförbrukning med varandra, fastän de drivs med olika bränslen