Fordonsskatten beräknas utifrån bilens vikt eller koldioxidutsläpp vid blandad körning. 

Värdena för fordonsskatt i Bilsvar kommer från Bilvision. För besiktning används en schablon på 350 kr i beräkningarna av bilmodellens kostnad.

Fordonsskatten samredovisas med besiktningen.