Utöver trafikförsäkringen så kan bilägaren välja att lägga till fler försäkringar för att ha ytterligare skydd vid olyckor eller andra skador. De vanligaste är så kallade halv- och helförsäkring.

Priser för bilförsäkringar varierar bland annat beroende på kön, ålder, postnummer, körsträcka och försäkringsbolag. I Bilsvars kalkyler beräknas försäkring för nya bilar upp till tre år till 2000kr/år. För äldre bilar beräknas årskostnaden för försäkring ligga på 4000 kr. Dessa värden kan du själv ändra i kalkylen för ekonomi.