Det är ett värde du anger själv efter dina förutsättningar och behov. Innehavstid anges i år.