När bilar som drivs av fossila bränslen förbränner dessa vid körning så bildas gasen koldioxid (CO2). För bilmodeller som kan köras på flera bränslen avser uppgiften primärbränslet.

Koldioxidutsläpp är den största bidragande faktorn till klimatförändringar.