Körsträckan används både för att beräkna bilmodellens uppskattade värde idag och det uppskattade värdet efter innehavstidens slut. Läs mer under Värdeminskning i Ordlistan.