I maxlasten räknas inte bilens och förarens vikt in, utan anger vikten som passagerare och last tillsammans får utgöra.