Euro 3

Den svenska benämningen är miljöklass 2000: Lagstiftad nivå för åren 2001- 2005

Euro 4

Den svenska benämningen är miljöklass 2005: Lagstiftad nivå sedan 2006-2010

Miljöklass 2005PM

Fordon med dieselmotorer som uppfyller krav på partikelutsläpp. Ingår i Euro 5 från och med 2011.

Euro 5a

Innehåll:

 • Grundkrav enligt EU förordning 715/2007 och genomförandeförordning 692/2008.
 • Utsläppsklassen Euro 5 var obligatoriskt minimikrav för nya bilmodeller som såldes i Sverige från och med januari 2011. Tillverkare och generalagenter hade dock möjlighet att begära dispens från kraven under en övergångsperiod. Därför finns alltså en del bilmodeller som inte klarar Euro 5 sålda även efter 2011. Möjligt att registrera nya bilar fram till den 31 december 2012.

Gränsvärde:

 • Gränsvärden för euro 5 i tabell 1 i EU förordning 715/2007.
 • Euro 5 är obligatoriska krav för att registrera nya bilar från den 1 september 2011.

Euro 5b

Innehåll:

 • Ny testmetod för partikelutsläpp. 
 • Införande av krav för partikelantal som komplement till partikelmassa på dieselbilar. 
 • Bensinbilar med flexbränsledrift (E85) ska testas vid låg temperatur med båda bränslen. 
 • Euro 5b kunde registreras fram till den 31 augusti 2015 beroende på OBD nivå. Från den 1 september 2015 blev Euro 6b obligatoriska krav. 

Gränsvärde:

 • Gränsvärden för euro 5 i tabell 1 i EU förordning 715/2007. 

 

Klasser inom Euro 6

Inom Euro 6 finns det flera olika klasser som har olika innehåll. Alla är godkända för Euro 6 och den vanligaste är Euro 6b.

Euro 6a

Innehåll:

 • Se Euro 5a.
 • Denna nivå har aldrig varit en obligatorisk nivå för registrering av nya bilar. De eventuella bilar som finns med denna klass godkändes och registrerades när tidigare nivå (Euro 5a) var obligatorisk nivå. De kunde alltså registreras fram till den 31 december 2012. Den 1 januari 2013 krävdes Euro 5b eller Euro 6b för att kunna registrera nya bilar. 

Gränsvärde:

 • Gränsvärden för euro 6 i tabell 2 i EU förordning 715/2007.
 • Euro 6 är obligatoriska krav för att registrera nya bilar från den 1 september 2015. 

Euro 6b

Innehåll:

 • Ny testmetod för partikelutsläpp. 
 • Införande av krav för partikelantal som komplement till partikelmassa på dieselbilar. 
 • Bensinbilar med flexbränsledrift (E85) ska testas vid låg temperatur med båda bränslen.
 • Krav på partikelantal på direktinsprutade bensinbilar första steget av gränsvärden.
 • Beroende på OBD nivå kan registrera nya bilar till och med 31 augusti 2018. 

Gränsvärde:

 • Gränsvärden för euro 6 i tabell 2 i EU förordning 715/2007.

Euro 6c

Innehåll:

 • Euro 6b plus följande: Slutliga steget för gränsvärde för partikelantal på direktinsprutade bensinbilar. 
 • Testbränsle E10 för bensinbilar och B7 för dieselbilar. 
 • RDE test men utan gränsvärden, endast för uppföljning. 
 • Beroende på OBD nivå kan registrera nya bilar till och med 31 augusti 2019.

Gränsvärde:

 • Gränsvärden för euro 6 i tabell 2 i EU förordning 715/2007.

Euro 6d TEMP

Innehåll:

 • Euro 6c plus RDE test med gränsvärde.
 • Obligatoriska krav för att registrera nya bilar från den 1 september 2019. Kan registreras fram till den 31 december 2020. 

Gränsvärde:

 • Gränsvärden för euro 6 i tabell 2 i EU förordning 715/2007.
 • Konformitetsfaktor för RDE test och NOx, 2.1. 

Euro 6d

Innehåll:

 • Euro 6c plus RDE test med gränsvärde.
 • Obligatoriska krav för att registrera nya bilar från den 1 januari 2021.

Gränsvärde:

 • Gränsvärden för euro 6 i tabell 2 i EU förordning 715/2007.
 • Konformitetsfaktor för RDE test och NOx, 1.5.

El

Gäller bilmodeller som drivs enbart med elektricitet från batterier.

Elhybrid

Gäller bilmodeller som för sin framdrivning hämtar energi från två källor som är placerade i bilen och där den ena källan är lagrad energi i form av ett förbrukningsbart bränsle och den andra källan är ett batteri, en kondensator, ett svänghjul, en generator eller annan anordning för lagring av elektrisk energi.

Laddhybrid

Gäller bilmodeller som uppfyller förutsättningarna för utsläppsklassen Elhybrid, men dessutom har möjlighet till extern laddning med elektrisk energi.