Till skillnad från en bils tillverkningsår som följer kalenderåret, så bryts ofta modellåret under sommaren. Exempel: en bil som tillverkas i oktober 2016 har tillverkningsår 2016, men i regel årsmodell 2017. Det viktigaste för bilköparen är dock vilket år bilen tillverkades samt vilket datum den registrerades och togs i bruk. Registreringsdatumet ligger till grund för eventuella garantier.