Det finns en koppling mellan bränsleförbrukning, utsläpp, och fordonsskatten. Skatten beräknas utifrån hur stora utsläpp ett fordon ger upphov till. Det nya skattesystemet som infördes 1 juli 2018 kallas bonus-malus och berör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med det datumet. Förenklat innebär det att bilar som släpper ut mer får en högre fordonsskatt, medan bilar med lägre utsläpp får en bonus. Följ länken till höger för att läsa mer på Transportstyrelsens webbplats.