Från och med den 1 september 2018 började nya bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp att testas på ett nytt sätt. Testmetoden, den så kallade körcykeln, heter WLTP. Det står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure. Sedan 2019 måste företagen ange de nya värdena vid köp eller leasing av ny bil.

Vad man mäter

Metoden innebär ett nytt sätt att mäta bränsleförbrukning och utsläpp. Det ska vara mer realistiskt än tidigare mätmetod (NEDC). Bland annat omfattar testet fler accelerationer och inbromsningar, pågår under längre tid och tar hänsyn till olika temperaturer samt bilens vikt med extrautrustning. Men testerna görs i labbmiljö och motsvarar inte faktisk förbrukning. 

Med WLTP blir värdena högre än med den tidigare metoden, NEDC. 

Det är viktigt att känna till att din körstil påverkar bränsleförbrukningen i stor utsträckning. 

Rätt till information

Sedan 2019 har du rätt att få WLTP-värden på nya bilar från bilhandlaren. Det gäller även när du leasar bil. I marknadsföringen ska det framgå vad bilen drar enligt WLTP-testet vid blandad körning. Det innebär körning i både stads- och landsvägsmiljö. De uppmätta värdena gör att du kan jämföra olika bilmodeller, även om de inte ger besked om hur mycket bränsle bilen faktiskt kommer att dra.  

Fordonsskatten och bonus-malus

Det finns en koppling mellan bränsleförbrukning, utsläpp, och fordonsskatten. Skatten beräknas utifrån hur stora utsläpp ett fordon ger upphov till. Skattesystemet som infördes 1 juli 2018 kallas bonus-malus. Förenklat innebär det att bilar som släpper ut mer får en högre fordonsskatt, medan bilar med lägre utsläpp får en bonus. Från och med 2020 kommer fordonsskatten att baseras på WLTP-värden.