Vi arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö samt klimat. Energimyndigheten:

  • tar fram och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter
  • ger utvecklingsstöd till förnybara energikällor, smarta elnät och framtidens fordon och bränslen
  • ger möjligheter till tillväxt för svenskt näringsliv genom att stödja förverkligandet av innovationer och nya affärsidéer
  • deltar i internationella samarbeten, bland annat för att nå klimatmålen
  • Marknadskontroller av den obligatoriska energimärkningen
  • tar fram nationella analyser och prognoser, samt ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet

Har du frågor om din energianvändning, kontakta energi- och klimatrådgivaren i din kommun. Han eller hon ger opartiska och kostnadsfria råd.

Vill du veta mer om energifrågor kopplat till bilar och bilägande hittar du mer information på Energimyndighetens webbplats.