Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås. Vid behov ska myndigheten föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Läs mer om Naturvårdsverkets verksamhet på myndighetens webbplats.